Podmienka 18 rokov
Nápojový portál www.topnapoje.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov.
Návštevník, ktorý nedosiahol 18  rokov je oprávnený nakupovať iba položky ktoré neobsahujú
alkohol.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Základné ceny tovarov sú uvádzané vrátane DPH.

Objednávka
Objednávku tovaru vytvoríte tým, že pridáte tovar ktorý chcete nakúpiť do nákupného košíka a
pre registráciu Vás sprievodca prevedie krok za krokom procesom dokončenia objednávky.
Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.

Po odoslaní objednávky
Po odoslaní objednávky Vám bude zároveň odoslané e-mailom jej potvrdenie. V prípade, že v
tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti okamžite nás skontaktujte e-mailom alebo
telefonicky. Kontaktné informácie sú uvedené v sekcií Kontaktujte nás. Následne je po vybavení
objednávky a odoslaní zásielky, respektíve pripravenia tovaru k osobnému odberu, zaslaná
informačná správa na kontaktný e-mail uvedený v registrácií. Zákazník môže tiež stav
objednávky sledovať v prehľade objednávok po prihlásení k svojmu účtu.

Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časti v týchto prípadoch:
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
– tovar je dlhodobo nedostupný
– zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru
V prípade, že táto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky a
prípadne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie
objednávky, …). V prípade, že tovar nemá náhradu, bude z objednávky len zrušený.
Pokiaľ ste už za tovar zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia
než už zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet v najkratšom možnom
termíne (bežne do 5 pracovných dní od pripísania platby na náš účet). V prípade, že výsledná
hodnota objednávky bude po vykonaní zmeny vyššia, bude Vám daný k úhrade rozdiel týchto
čiastok.


Platba za tovar
Formou dobierky, hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom na bankový účet.


Termín expedície tovaru
Pokiaľ je tovar na sklade a Vaša objednávka sa v systéme objaví do 10:00, expedujeme tovar obvykle do 2 pracovných dní. Pri každej položke je uvedená informácia o jej dostupnosti (napr. na sklade, nie je na sklade). Snažíme sa o individuálny prístup a po vzájomnej dohode je možný termín dodania tovaru upraviť.

Kontrola dodávky
Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu (kuriér )
alebo v zásielkovni za prítomnosti doručovateľa alebo osoby poverenej v zásielkovni. Pokiaľ je
zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát
zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu (kuriér) alebo osobne
v zásielkovni. Dopravca (kuriér) alebo zásielkovňa následne spíše s adresátom protokol o zistení
nedostatku a zásielka bude doručená naspäť odosielateľovi alebo vrátená späť zásielkovni.
Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaného protokolu nám prosím neodkladne
oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu
reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.)
zistené až mimo prítomnosti doručovateľa alebo po prevzatí zásielky v zásielkovni nie je možno
brať ohľad.

Vrátenie tovaru
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7
pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Toto ustanovenie rozširujeme na 14
dní a týka sa len zaslaného tovaru.
Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky
podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na
adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať
dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu
(poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka
za vrátený tovar.
Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:
– Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov,
– Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
– Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania