Kontaktujte nás

Mobil: 0949 675 260     Emailinfo@topnapoje.sk

Fakturačné údaje

ANZEN, s.r.o.
Jelenecká 61, 949 01 Nitra 
 
  • IČO 48129208
  • DIČ 2120052913
  • IČ DPH SK2120052913
Číslo účtu: 35 0083 1154/0200
IBAN:  SK95 0200 0000 0035 0083 1154
Swift – BIC:  SUBASKBX (0200) – VÚB banka

Spoločnosť je platcom DPH.
Spoločnosť je zapísaná v OR NR Vl. č.:  38725/B, oddiel: Sro

Všetky ceny v našom obchode sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné. 
 
 
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitrianský kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Te. č. 037/ 772 02 16