Alkohol a biznis

Alkohol a biznis. Spojenie na prvý pohľad krajne nevhodné. No dúšok kvalitného vína či niečoho „ostrejšieho“ nemusí byť tabu ani počas pracovných stretnutí. Aj v tomto prípade však platí niekoľko zásad, ktoré sa oplatí poznať.

Pracovný obed, večera alebo firemná akcia bývajú stretnutím, keď sa nielen uzatvárajú obchody, ale aj nadväzujú či utužujú kontakty, a teda žiadne chyby nie sú žiaduce. Obedy bývajú dvojaké. Oficiálne väčšie obedy sú vopred plánované, pripravuje ich hostiteľ alebo organizátor. A práve hostiteľ vyberá menu a tiež nápoje. K takémuto obedu je bežný malý prípitok, k hlavným jedlám pohár vína či piva a na záver môže byť aj digestívum napríklad v podobe koňaku. Avšak v dnešnej dobe väčšina účastníkov takto organizovaných pracovných obedov pije alkohol zriedka. 

Druhým typom sú malé pracovné obedy, teda dohodnuté narýchlo, bez väčšej predchádzajúcej prípravy. Jedlo aj nápoj si obchodní partneri vyberajú  á la carte. Pozývajúci navrhne aj prípitok, prípadne víno k jedlu, ale pri týchto obedoch je konzumácia alkoholu veľmi zriedkavá. Okrem toho mnohí dnes na takéto rýchle schôdzky prídu autom, a v tom prípade je otázka poháriku k obedu vopred zodpovedaná.

Trochu v inej situácii sa človek ocitne, keď ide o pracovnú večeru. Podľa odborníkov vtedy viac ako o samotný biznis ide práve o utuženie vzťahov a spoznanie biznis partnera, a k tomu kvapka alkoholu  patrí. Napriek tomu, aj počas takejto večere treba dbať na striedmosť. Okrem toho, hostiteľ nesmie nikoho siliť alebo nútiť, aby pil alkohol. Rovnako sa nesmie ponúkať alkohol  obchodným partnerom, ktorým napríklad náboženstvo piť nedovoľuje. Ak si ho však vyžiadajú, čo sa u nás stáva, tak im ho dáme doniesť.
Ak alkohol nepijete alebo si pohárik nemôžete dať napríklad kvôli liekom, patrí sa oceniť snahu hostiteľa aspoň symbolickým prípitkom. To znamená, že si v ňom doslova len omočíte pery, alebo iba zodvihnete pohár smerom k hostiteľovi. Absolútnym tabu by mal byť alkohol vtedy, keď sa rokuje u niekoho v kancelárii či na úrade. Vtedy sa podávajú nealko nápoje, teda kávu, čaj, minerálku a podobne. A platí zlatá zásada, že pokiaľ sa s niekým mimo kancelárie či úradu stretnete doobeda, alkohol sa tiež nepije.

Hoci táto biznis etiketa platí celosvetovo, pri cestách do zahraničia sa môžete dostať do prostredia, kde je neprípustné piť alebo, naopak ,nepiť alkohol. Sú prípady, keď rokujúci pred samotným obchodným rokovaním uskutočnia sériu spoločných stretnutí. Mohli by sme to nazvať spoznávacie stretnutia. Väčšinou sú tieto stretnutia spojené s jedlom. Tam je  potrebné dodržať domáce zvyky. Pred cestou do zahraničia sa teda oplatí naštudovať si zvyky a pravidlá domácej etikety. K tomu patrí aj to, ako si popriať dobrú chuť, aké sú prednosti pri sedení a ponúkaní a ako sa za jedlo ďakuje. No a tiež, či sa v tej krajine  považuje za nezdvorilé odmietnuť alkohol. V niektorých krajinách je to ťažké. Väčšinou sa  musíme ospravedlniť, keď odmietame, a mať dobrý dôvod, napríklad zdravotný stav. Naopak, sú krajiny, najmä moslimské, kde sa (aspoň oficiálne) alkoholu neholduje. Preto pohárik piva k pracovnému obedu budete musieť pravdepodobne oželieť. Aj pre slovákov v zahraničí platí, že ak sú pozvaní, tak si sami alkohol neobjednávajú.
Pri návšteve moslimských krajín tiež alkohol nie je veľmi vhodné darovať, v iných prípadoch je dlhodobo jedným z najvhodnejších biznis darov. Najčastejšie sa daruje kvalitné víno, whisky, koňak alebo rum.